اخبار

چاپ رایگان مقالات کنگره در ژورنال های معتبر ISI، پژوهشی و تخصصی

🕔 13 اسفند 00

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان کنگره به صورت رایگان و با هزینه کنگره اکسپت و منتشر گردند.   


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره ششم کنگره

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره