حمایت و مشارکت در کنگره 

برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ صنعت عمران، معماری و شهرسازی کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان این صنعت غیرممکن می‌سازد. ازسوی دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.

حضور فعال در بزرگ‌ترین رویداد علمی، کاربردی و توسعه‌ای مهندسی عمران، معماری و شهرسازی کشور، جایگاهی ارزشمند و مطلوب برای معرفی دستاوردها و خدمات و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و مؤسسه‌های جامعه بزرگ صنعت عمران، معماری و شهرسازی کشور است. از این رو با رویکرد تأمین هزینه‌های برگزاری این رویداد بزرگ، با کیفیت مطلوبِ جامعه صنعت عمران، معماری و شهرسازی، دبیرخانه اجرایی هشتمین کنگره سالانه  بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری به عنوان منظم ترین و بزرگترین گردهمایی این عرصه از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه كنگره ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.

بدیهی است مجریان کنگره با توجه به میزان حمایت مالی، تسهیلات درخور توجه و مناسبی برای حامیان هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری درنظر گرفته‌اند.

 

حمایت نوع اول

 • حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی كنگره
 • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور كنگره
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • درج نام و لوگو در روی CD  كنگره
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه كنگره
 • امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
 • قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی كنگره
 • درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  كنگره
 • امکان ارائه کارگاه آموزشی در كنگره
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
 • قرار دادن دو استند از حامی در محوطه كنگره
 • امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
 • درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان كنگره
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر كنگره.
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنگره
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر كنگره
 • درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

حمایت نوع دوم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور كنگره
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • اختصاص 20 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • درج نام و لوگو در روی CD  كنگره
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه كنگره
 • دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر كنگره
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه كنگره
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن كنگره ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره

 

حمایت نوع سوم 

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • درج نام و لوگو در روی CD كنگره
 • اختصاص 10 دقیقه سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • دعوت افتخاري از 8 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر كنگره
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره

 

حمایت نوع چهارم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر كنگره.
 • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه كنگره
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره

 

حمایت نوع پنجم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره

 

حمایت نوع ششم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 2 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی

توضیحات :

شایان ذکر است که ارائه خدمات فوق به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت ثبت نام و قرارداد می باشد .
ارائه خدمات ترکیبی از حالات 6 گانه نیز با توافق طرفین امکان پذیر من باشد.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره ششم کنگره

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره